Μέτρηση των πτυχών του δέρματος

Το δερματοπτυχόμετρο Harpenden είναι το πιο ακριβές δερματοπτυχόμετρο στον κόσμο. Πρόκειται για ένα όργανο ακριβείας, σχεδιασμένο να χρησιμοποιείται για μετρήσεις λίπους στην επιφάνεια του δέρματος (από το οποίο εκτιμάται το σωματικό λίπος σε ορισμένες περιπτώσεις όπου δε μπορεί να γίνει μέτρηση της λιπώδους μάζας μέσω της βιοηλεκτρικής αντίστασης).

Με τη χρήση του δερματοπτυχόμετρου Harpenden μετράμε το εύρος των πτυχών σε διάφορα σημεία του σώματος και χρησιμοποιώντας αυτές τις μετρήσεις σε ειδικές εξισώσεις υπολογίζουμε το συνολικό ποσοστό σωματικού λίπους.

Τα σημεία στα οποία μετρούνται συνήθως οι πτυχές του δέρματος είναι 4 ή 7, ανάλογα με την μέθοδο του εξεταστή που επιλέγουμε:

Μέτρηση Jackson/Pollock

 • Στήθος
 • Κοιλιά
 • Μηρός
 • Τρικέφαλος
 • Υποπλάτιος
 • Υπερλαγόνιος
 • Μέση μασχαλιαία
parakolouthisi

Μέτρηση Durnin/Womersley

 1. Δικέφαλος
 2. Τρικέφαλος
 3. Υποπλάτιος
 4. Υπερλαγόνιος

* Η συγκεκριμένη μέτρηση απευθύνεται σε αθλητές, σε άτομα με χαμηλό σωματικό λίπος και σε άτομα τα οποία δεν επιτρέπεται για λόγους υγείας (βηματοδότης, υποχρεωτική κατάκλιση κλπ.) να χρησιμοποιήσουν την μέθοδο της βιοηλεκτρικής αγωγιμότητας

Scroll to Top